Regler for kosmetisk behandling

Avatar of Peter Bowall-Jensen
Udgivet
Modelfoto
Modelfoto

Før du kaster dig ud i plastikkirurgi eller andre former for kosmetiske behandlinger på et privathospital eller en privat klinik, er det en god ide at kende lidt til de regler, der gælder på området. Der er for nylig indført skærpede krav til, hvem der må udføre de forskellige behandlinger.

I Danmark er det Sundhedsstyrelsen, der har ansvaret for at regulere og kontrollere sundhedsydelser. Den 1. december 2007 trådte nye regler i kraft, der gælder alle former for kosmetisk behandling, som er forbundet med risici og komplikationer. Dette omfatter al kosmetisk kirurgi.

Kosmetisk behandling er operative indgreb eller andre behandlinger, hvor det kosmetiske hensyn udgør den afgørende indikation, og hovedformålet er at forandre eller forbedre udseendet.

Generelle regler
 • Kosmetisk behandling må kun foretages på personer over 18 år.*
 • Ved større og komplicerede kosmetiske behandlinger, herunder brystløft, brystforstørrelse, brystreduktion, maveplastik, fedtsugning, baldeimplantater og fenolpeeling skal patienten efterfølgende indlægges til observation på klinikken.
 • Under indlæggelsen skal den ansvarlige læge eller en stedfortræder med samme kvalifikationer kunne tilkaldes inden for rimelig tid.

*) Kosmetisk tandregulering må dog godt foretages på personer under 18 år.

Autorisation, registrering og tilsyn
 • De fleste kosmetiske behandlinger må kun foretages af speciallæger med kvalifikationer inden for relevante specialer. Andre behandlinger må foretages af læger eller af sundhedspersoner med dokumenterede kvalifikationer. Kun behandlinger helt uden risiko må foretages af personer uden sundhedsfaglig uddannelse. Du kan læse mere om, hvem der må foretage de enkelte behandlinger i de enkelte behandlingsbeskrivelser her på KosmetiskGuide.dk.
 • Alle, der udfører kosmetisk behandling, samt deres medhjælpere, skal være registreret hos Sundhedsstyrelsen.
 • Oplysninger om, hvem der må foretage kosmetiske behandlinger, offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
 • Sundhedsstyrelsen fører løbende tilsyn med de kosmetiske behandlere. Styrelsen kan offentliggøre resultatet af disse tilsyn på deres hjemmeside.
Patientinformation
 • En patient skal have fyldestgørende information om den kosmetiske behandling, han eller hun ønsker at få foretaget.
 • Informationen skal gives af den autoriserede sundhedsperson, som er ansvarlig for behandlingen.
 • Informationen skal gives både skriftligt og mundtligt. Den mundtlige information skal gives efter den skriftlige og tage udgangspunkt i denne. Den skal også tage hensyn til den enkelte patients behov.
 • Informationen skal indeholde en forståelig beskrivelse af behandlingen uden brug af tekniske, faglige eller værdiladede vendinger.
 • Informationen skal være neutral, og den må ikke usagligt fremhæve eller favorisere én behandlingsmetode frem for en anden.
 • Informationen skal gives på en hensynsfuld måde, og den skal være tilpasset til patientens egne forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring, m.v.
 • Hvis der påtænkes en større behandling, og når behandlingen medfører risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger, skal informationen være mere omfattende.
 • Kosmetisk behandling må ikke udføres på patienter, der har frabedt sig information om behandlingen.
Indhold af den skriftlige information
 • Den skriftlige information skal give en fyldestgørende beskrivelse af den påtænkte behandling. Den skal indeholde oplysninger om det forventede kosmetiske resultat af behandlingen.
 • De bivirkninger og komplikationer, der typisk er forbundet med behandlingen skal være angivet. Det skal også fremgå, hvor ofte de opstår, og hvordan de kan behandles. Eventuelle senfølger og langtidskomplikationer skal ligeledes være angivet.
 • Hvis behandleren skønner, at patienten i øvrigt er uvidende om forhold, der har betydning for at kunne tage stilling til behandlingen, skal lægen informere patienten om disse.
 • Hvis den påtænkte behandlingsmetode afviger fra den/de almindeligt fagligt accepterede metoder, skal patienten oplyses om, hvorfor der tilbydes en anden behandling end de almindeligt accepterede.
 • Hvis den ansvarlige behandler har begrænset erfaring med den pågældende behandling, skal patienten oplyses om dette.
 • Den ansvarlige behandler skal, hvor det er relevant, oplyse om egne resultater, herunder hvilke komplikationer, der er indtrådt, m.v.
 • Den skriftlige information skal angive, at patienten først kan give samtykke efter udløbet af betænkningstiden, hvis behandlingen kræver dette, samt at patienten har ret til at medbringe en bisidder ved konsultationen.
Betænkningstid
 • Ved større kosmetiske behandlinger, herunder operation af bryster, løft af mave (maveplastik) og fedtsugning, skal patienten have en uges betænkningstid fra den mundtlige information er modtaget til samtykke indhentes.
 • Ved mindre kosmetiske behandlinger, herunder mindre hårtransplantationer og peeling af huden, skal patienten have 2 dages betænkningstid fra den mundtlige information er modtaget til samtykke indhentes.
Samtykke
 • Inden en kosmetisk behandling skal patienten afgive et informeret samtykke. At det skal være et informeret samtykke vil sige, at det skal være givet på baggrund af tilstrækkelig mundtlig og skriftlig information.
 • Samtykket skal være til foretagelse af en konkret behandling, det skal afgives umiddelbart efter udløbet af betænkningstiden, og det skal være til en behandling, der skal foretages i nærmeste fremtid.
 • Som patient kan du når som helst inden behandlingens iværksættelse tilbagekalde dit samtykke.
Journalføring
 • Det skal fremgå af patientjournalen, hvilken skriftlig og mundtlig information, patienten har modtaget, og hvad patienten har tilkendegivet på baggrund af informationen.
 • Inden en behandling, skal der tages et billede af patienten med fokus på det område, der skal behandles. Billedet skal indgå i patientjournalen.
 • Hvis patienten møder til en efterfølgende kontrol, skal der på et passende tidspunkt efter behandlingen tages endnu et billede med samme fokus og størrelsesforhold som det første billede. Også dette billede skal indgå i patientjournalen.
Du kan læse mere om reglerne i bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning fra Sundhedsstyrelsen:
Kilder:
Premiumsponsorer
Match finder det bedste tilbud til dig!
Udfyld skemaet og bliv ringet op af en Mylooks-rådgiver inden for 1-2 hverdage. - Det er gratis og uforpligtende. Vi skaber overblikket for dig, så du kan vælge den helt rigtige klinik.
 • Gratis og uforpligtende
  Inden for en uge bliver du kontaktet op af din personlige Mylooks-rådgiver, der ud fra dine særlige ønsker og behov vil finde det bedste tilbud til dig blandt de dygtigste behandlere.
 • Tryghed og kvalitet
  Mylooks henviser kun til klinikker, der har fået 5 ud af 5 stjerner af deres kunder. Mylooks har Danmarks største database af uafhængige klinikbedømmelser, indsamlet gennem mere end 10 år.
 • Spar penge
  Mylooks har over 30.000 brugere, og kan dermed få de bedste priser til dig hos klinikkerne. På den måde sparer du op til 30 % på plastikkirurgi og helt op til 70 % på andre behandlinger.
Oplysningerne på denne side er vejledende og må ikke bruges som erstatning for konsultation, anvisning eller vejledning af en sundhedsperson. Oplysningerne på Mylooks.dk må aldrig stilles til grundlag for diagnoser eller behandlinger. Indholdet på denne side er beskyttet af lov om ophavsret og tilhører Mylooks.dk. Indholdet må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra Mylooks.dk. Oplysningerne på denne side må kun anvendes til privat brug.